TŠ elledanse Vás pozýva

OTVORENÉ HODINY PRE RODIČOV
19.-23.11.2018
v priestoroch elledanse podľa platného rozvrhu

Príďte sa pozrieť na Vaše ratolesti vo vyučovacom procese, stretnite sa s pedagógmi, priblížte sa svetu tanca a dajte nám spätnú väzbu, je pre nás dôležitá

VIANOČNÁ AKADÉMIA v Radošinskom naivnom divadle

VIAC

O NÁS

Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou značky elledanse je choreografka Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD,

elledanse Vám už 12 rok prináša

– profesionalitu a vysokú technickú a  umeleckú úroveň výuky a prezentácie
– špičkových pedagógov
– voľnočasové aktivity  pre deti, mládež a dospelých pre celý rok
– celoročnú činnosť súťažných skupín
– aktivity pre členov TŠ po celý rok (Mikuláš, Karneval, sústredenia, tábory, MDD…)

VIAC
O NÁS

Partneri