29.4.2017 sa na vás budeme tešíť v Eurovea, kde budeme od 15:00 do 19:00 oslavovať Medzinárodný deň tanca.

18. 4. 2017

Pomaly, ale isto sa tešíme  na prázdniny a s nimi spojené tábory a sústredenia pre deti a mládež, ktoré budú tento rok prebiehať v príjemnom prostredí Baby Balance Home a Centre Rafael na Narcisovej. 

17. 2. 2017