Ako sa prihlásiť?

Do kurzu je potrebné sa vopred prihlásiť.
Na základe telefonátu alebo emailovej komunikácie dostanete všetky potrebné informácie.
Tel. č.: +421 907 835 877
E - mail: recepcia@elledanse.sk

 

Členské poplatky
2016-2017

VEKOVÁ KATEGÓRIA POČET LEKCIÍ V TÝŽDNI CENA ZA MESIAC

 

Deti 4 - 6 rokov
(predškolský vek)

1x

25 

2x

30 

Deti 6 - 15 rokov 

2x
 
34 
 Súbory (6-26 rokov) 4 -6x 45 

Platný od 1.9.2016

PLATBY

Mesačný členský poplatok je možné uhradiť prevodom na účet:

Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245
 

Do poznámky pre prijímateľa uviesť:
meno/priezvisko, kurz/deň/čas, obdobie (napr. Jožko Mrkvička, Jahôdky, 03/2016)

Pridať nový komentár