Ako sa prihlásiť?

SEZÓNA 2017 - 2018

ROZVRH  TU

Ako sa prihlásiť?

  • Nájdite si vyhovujúcu skupinku tu;
  • Informujte sa o vašom mieste v kurze na skola@elledanse.sk;
  • Stiahnite si prihlášku, ktorú nájdete na spodnej strane. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potreba priniesť na 1 lekciu spolu s potvrdením o úhrade kurzu;

Platby

Mesačný členský príspevok je možné uhradiť prevodom na účet:

Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245

Do poznámky pre prijímateľa uviesť:
meno/priezvisko, kurz/deň/čas, obdobie (napr. Jožko Mrkvička, Jahôdky, 03/2016)

Členské príspevky
2017-2018

VEKOVÁ KATEGÓRIA POČET LEKCIÍ V TÝŽDNI SUMA ZA MESIAC

 

Deti 4 - 6 rokov
(MŠ)

1x

25 

2x

30 

Deti 6 - 15 rokov 
(ZŠ)

2x
 
35 
Súbory (Jahôdky, ellegant)  2-3x 35 €
 Súbory
(Lentilky, Smajlíci, Teens, Jumpers, Angels, Cats, ellefatale)
3-4x 45 

Platný od 1.9.2017