KALENDÁR

SEPTEMBER

03.09.2018 začiatok rozvrhov súťažných skupín

03.09. – 08.09.2018 ZÁPIS do TŠ elledanse na sezónu 2018/19, DOM TaD Miletičova 17/B, aj v nových priestoroch Vienna Gate Kopčianska 8, Bratislava – Petržalka

08.09.2018 AVION shopping park – KRÚŽKOBRANIE – vystúpenie TŠ elledanse
10.09.2018 začiatok rozvrhov volnočasových skupín
14.09.2018 16:30 Miletičova, stretnutie vedenia TŠ elledanse s rodičmi zo súťažných skupín- plán na novú súťažnú sezónu

15.09.2018 Family event – Železná studnička  – vystúpenie TŠ elledanse

22.09.2018 Skupina Jumpers, Teens – príprava choreografií so Z. Andelovou

23.09.2018 Športujúce mesto – Sad J. Krála  – vystúpenie TŠ elledanse

29.09.2018 KRÚŽKOVANIE Ružinova – Park A. Hlinku – vystúpenie TŠ elledanse

30.09.2018 Skupina Jets a Cats – príprava choreografií s M. Szeghom

13.-14.10.2018 Workshop s V. Kozákovou