Kde trénujeme?

Aktivity Tanečnej školy elledanse v sezóne 2017 - 2018 nájdete  v týchto priestorch: 

BABY BALANCE HOME v Centre Rafael - sála prízemie

Adresa: Narcisová 5, BA - Ružinov
Miesto kurzov: Po vstupe do priestoru Centra Rafael sa vydáte doľava schodami na prízemie

 

Škôlka Vilka

Adresa: Trnavská cesta 67, BA
Miesto kurzov: Vchod do priestoru pre kurzy TŠ elledanse je zozadu budovy od parkoviska, ktoré sa nachádza po ľavej strane od hlavného vchodu. (Pomôcka: Keď sa postavíte tvárou pred vchod škôlky, vydáte sa doľava okolo. Zozadu budovy sú veľké dvere, ktoré pre členov TŠ budú slúžiť ako vchod.)

1.súkromné gymnázium Bajkalská - malá telocvičňa

Adresa: Bajkalská 20, BA
Miesto kurzov: do priestorov malej telocvične sa vchádza krížom cez dvor objektu školy. Do objektu sa vchýdza cez bránu  z ulice Priekopy. 

Farmaceutická fakulta UK - telocvičňa 

Adresa: Odbojárov 10, BA (vedľa zimného štadiónu O.Nepelu)
Miesto kurzov: Vchod do telocvične sa nachádza od ulice Kalinčiakovva 8 (malá vrátnica)