DENNÉ TANEČNÉ TÁBORY

Tanec, výtvarné a kreatívne dielne, hry, výlet a iné. 
To všetko vás čaká v denných táboroch elledanse.

DENNÉ TANEČNÉ TÁBORY (pre deti od 4 - 14 a viac rokov)

SUMA: 129,-

V SUME ZAHRNUTÉ: strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim), program od 8:00 - 16:30, výlet do ZOO/múzeum
Na záver tábora prezentácia. O detailoch vás budeme informvať na začiatku tábora.

MIESTO KONANIA: Narcisová 798/5, 821 01 Bratislava /priestor Baby Balance Home, Centrum Rafael/

TERMÍNY A VEKOVÉ SKUPINY:

I.TURNUS  24-28.7.2017 (pre deti 8 – 11 rokov)
II.TURNUS   31.7. – 4.8.2017 (pre deti 4 – 8 rokov)
III.TURNUS 7-11.8.2017 (pre 8-14 rokov)

PREDBEŽNÝ PROGRAM:
08:00-8:30 Príchod
08:30-9:45 tanečno-pohybová lekcia
09:45-10:15 desiata
10:15-12:15 kreatívne hry - pobyt vonku / kreatívne dielne
12:15-13:15 obed
13:15-14:30 výtvarné dielne / kreatívne dielne
14:30-15:45 tanečno-pohybová lekcia
15:45-16:30 hry, olovrant / kreatívne dielne
16:30 odchod

ZAUJÍMAVOSTI DENNÉHO TANEČNÉHO TÁBORA:
Vo výtvarných dielňach si deti vlastnoručne zhotovia masky, alebo súčasti kostýmu, ktoré využijú na záverečnú prezentáciu.Deti vo veku 4-5 rokov absolvujú dva tanečné bloky za deň so zameraním na všeobecnú tanečnú prípravu, deti vo veku 6 a viac rokov lekcie Hip Hopu a moderného tanca. Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované na javisku v priestore divadla vždy v posledný deň turnusu. Náplňou hodín tanečno-pohybovej prípravy je zlepšenie koordinácie, pohybu v priestore, ohybnosti, správneho držania tela a vnímanie a cítenie rytmu. Súčasťou tábora je výlet do ZOO. V prípade zlého počasia - náhradný program.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.
Obedy budú prebiehať v reštaurácie KORNER (cca 10 min. pešo od elledanse)

LEKTORI:
Tanečné lekcie a výtvarné dielne vedú profesionálni  lektori a pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou.

PRIHLÁSENIE:

 • prihlášku spolu so zdravotným prehláseným nájdete na stiahnutie na spodu tejto strany
 • scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk
  • ​v deň nástupu je potreba so sebou priniesť originál prihlášky
 • zdravotné prehlásenie zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk, je možné priniesť aj osobne v deň nástupu
  • pozor: nesmie byť staršie (dátum) ako 5 dní pred nástupom
 • sumu za tábor/camp/pobyt/sústredenie zaslať na IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245
  • poznámka pre prijímateľa: Meno/priezvisko, turnus,na ktorý sa hásite
 • na základe prihlášky Vám príde potvrdzovací email s organizačnými detailami

ZĽAVY:
V prípade úhrady do 30.6.2017 nárok na zľavu 5% z celkovej sumy
V prípade úhrady do 30.6.2017 nárok súrodeneckú zľavu 10%
*Zľavy nie je možné kombinovať*

 

Ďalšie letné aktivity tanečnej školy elledanse:

Muzikálové campy pre deti od 12-14 a viac rokov
Pobytový tábor v Senci pre deti od 9-14 rokov

 

 

Pridať nový komentár