DENNÉ TANEČNÉ TÁBORY

SUMA: 135,-

V SUME ZAHRNUTÉ: strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim), program od 8:00 - 16:30, výlet do ZOO.

MIESTO KONANIA:    Vienna Gate, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava  - Petržalka

TERMÍNY A VEKOVÉ SKUPINY:

I.TURNUS     23.07. - 27.07.2018   (pre deti 4 – 6 rokov)
II.TURNUS    30.07. – 03.08.2018   (pre deti 6 – 11 rokov)
III.TURNUS   06.08. - 10.08.2018   (pre deti 8-14 rokov)​

PROGRAM:

08:15-9:45 tanečno-pohybová lekcia
09:45-10:15 desiata
10:15-12:15 kreatívne hry - pobyt vonku / kreatívne dielne
12:15-13:15 obed
13:15-14:30 výtvarné dielne / kreatívne dielne
14:30-15:45 tanečno-pohybová lekcia
15:45-16:30 hry, olovrant / kreatívne dielne

Vo výtvarných dielňach si deti vlastnoručne zhotovia masky, alebo súčasti kostýmu, ktoré využijú na záverečnú prezentáciu. Deti vo veku 4-5 rokov absolvujú dva tanečné bloky za deň, so zameraním na všeobecnú tanečnú prípravu, deti vo veku 6 a viac rokov lekcie Hip Hopu a moderného tanca. Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované vždy v posledný deň turnusu. Náplňou hodín tanečno-pohybovej prípravy je zlepšenie koordinácie, pohybu v priestore, ohybnosti, správneho držania tela a vnímanie a cítenie rytmu. Súčasťou tábora je výlet do ZOO. V prípade zlého počasia je náhradný program.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.
Obedy budú prebiehať v reštaurácií priamo v objekte Vienna Gate.

LEKTORI:
Tanečné lekcie a výtvarné dielne vedú profesionálni  lektori a pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou.

PRIHLÁSENIE:

Prihláška na stiahnutie - scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu skola@elledanse.sk,na základe prihlášky Vám zašleme potvrdzovací email s organizačnými detailmi.