open classes

Tanečná škola elledanse Vás pozýva

od 15.1.2019

na hodiny tanca otvorené širokej verejnosti:
balet, lyrical jazz , contemporary dance , bodyforming dance

s profi lektormi s bohatou praxou , jedinečným prístupom i tanečným rukopisom

Informujte sa na skola@elledanse.sk alebo na 0905 144 580 a rezervujte si miesto

Jednorazový vstup : 7,5euro
Mesačný vstup 1 lekcia týždenne: 24,- euro
2 lekcie týždenne: 44,- euro

Platba prevodom na účet oz elledanse
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245
do poznámky pre prijímateľa je treba uviesť:
meno/priezvisko, kurz, obdobie
(napr. Jožo Mrkva, open class 12/2019)