Súťažné skupiny sú určené pre talentované deti a mládež, ktoré sa chcú tancu venovať intenzívne a radi súťažia. Tréningy sú 3x do týždňa /technika moderného, jazzového tanca a balet/, doplnkovo gymnastika, tanečná jóga a hip – hop. Určené víkendy patria nácvikom choreografií. Súčasťou prípravy je aj letné sústredenie, okrem súťaží absolvujeme množstvo rôznych vystúpení, akcií, workshopov, divadelných projektov, festivalov, dobročinných ale aj komerčných aktivít...

ROZVRH

MIletičova - čierna sála Miletičova - tanečná sála Vienna Gate - veľká sála
PONDELOK 15:45-17:15 TEENS (JVK) Naty 17:00-18:15 JAHÔDKY (DVK) Domča 16:00-18.00 SMAJLÍCI (DVK) Moni
17:15-18:45 JUMPERS (JVK) Biba 18:00-20:00 ELLEMENTS (HVK) Moni/Naty
UTOROK 16:00-17:00 JOGA 1 (DVK) Šárka         - kurz prebieha na modrej sále
17:00-18.30 SMAJLÍCI (DVK) Moni
18:30-20:00 JOGA 2 (JVK, HVK) Šárka
STREDA 15:45-17:30 ELLEMENTS (HVK) Biba/Naty 17:00-18:15 JAHÔDKY (DVK) Tina 17:00-19:00 JUMPERS (JVK)  Miška J
17:30-19:00 TEENS (JVK) Naty
ŠTVRTOK 15:45-17:15 JUMPERS (JVK) Moni 16:00-17:30 JAHÔDKY (DVK) balet Bea/Šárka
  17:15-18:45 SMAJLÍCI (DVK) Moni 17:30-19:30 TEENS (JVK) balet Bea/Šárka
  18:45-20:00 ELLEMENTS (HVK) Naty
PIATOK - Farmácia 15:30-16:45  (HVK)
1. Detská veková kategória (DVK) od 4r. JAHÔDKY
2. Detská veková kategória (DVK) od 6r. SMAJLÍCI
3. Juniorská veková kategória (JVK) od 12r. TEENS
4. Juniorská veková kategória (JVK) od 12r. JUMPERS
5. Hlavná veková kategória (HVK) od 15r. ELLEMENTS
  • Informácie na sarka.ondrisova@elledanse.sk alebo na +421 905 144 580
  • Stiahnite si prihlášku tu, vyplnenú a podpísanú ju treba priniesť na prvú lekciu, spolu s potvrdením o úhrade
  • Mesačný členský príspevok je 50,- € úhrada prevodom na účet oz elledanse: IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245 Tatra Bankado poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť meno/priezvisko ,názov skupiny a obdobie za ktoré platíte členský príspevok / napr. Jožko Mrkva, Teens, 1-2/18/