MUZIKÁLOVÉ CAMPY

Chcete sa stať hviezdou muzikálu?
 

 

Vy máte chuť, my Vám poskytneme všetko ostatné. Osvojenie si výrazových prostriedkov spevu, herectva, tanca ako základných pilierov muzikálového žánru budú účastníci verejne prezentovať v podobe ucelenej javiskovej prezentácie na záverečnej prehliadke.

MUZIKÁLOVÉ CAMPY (pre deti 8-14 a viac rokov)

SUMA: 129,-

V SUME ZAHRNUTÉ: strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, program od 8:00 - 16:30

MIESTO KONANIA: Narcisová 798/5, 821 01 Bratislava /priestor Baby Balance Home, Centrum Rafael/

TERMÍNY A VEKOVÉ SKUPINY:

I. TURNUS 24-28.7.2017 (pre deti 12 – 14 a viac rokov)
IV.TURNUS 14-18.8.2017 (pre deti 10 – 14 a viac rokov)


PREDBEŽNÝ PROGRAM:
08:00-8:30 Príchod
08:30-10:00 tanečno-pohybová lekcia
10:00-10:30 desiata
10:30-12:00 spev
12:00-13:00 obed
13:00-14:30  herectvo
14:30-16:00 javisková prax
16:00-16:30 olovrant
16:30 odchod

Na záver campu sa koná prezentácia. O detailoch vás budeme informvať na začiatku campu.

ZAUJÍMAVOSTI TÁBORA:
Tanečné bloky budú zamerané na muzikálový tanec, street jazz. Vyučovať sa budú tanečné väzby a kombinácie doplnené o hereckú prípravu  a hodiny spevu prezentované v závere tábora  na javisku.
Na hodinách javiskovej praxe sa bude pracovať na prepojení tanca , spevu a herectva v konkrétnom muzikálovom diele.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.
Obedy budú prebiehať v reštaurácie KORNER (cca 10 min.)

PRIHLÁSENIE:

 • prihlášku spolu so zdravotným prehláseným nájdete na stiahnutie na spodu tejto strany
 • scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk
  • ​v deň nástupu je potreba so sebou priniesť originál prihlášky
 • zdravotné prehlásenie zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk, je možné priniesť aj osobne v deň nástupu
  • pozor: nesmie byť staršie (dátum) ako 5 dní pred nástupom
 • sumu za tábor/camp/pobyt/sústredenie zaslať na IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245
  • poznámka pre prijímateľa: Meno/priezvisko, turnus,na ktorý sa hásite
 • na základe prihlášky Vám príde potvrdzovací email s organizačnými detailami

ZĽAVY:

 1. V prípade úhrady do 30.6.2017 nárok na zľavu 5% z celkovej sumy
 2. V prípade úhrady do 30.6.2017 nárok súrodeneckú zľavu 10%

*Zľavy nie je možné kombinovať*

Ďalšie letné aktivity tanečnej školy elledanse:

Pridať nový komentár