LETO 2017

Tento rok sa na vás v lete 2017 tešíme:

DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR /4-14 rokov/

I.TURNUS  24-28.7.2017 (pre deti 8 – 11 rokov)
II.TURNUS   31.7. – 4.8.2017 (pre deti 4 – 8 rokov)
III.TURNUS 7-11.8.2017 (pre 8-14 rokov)​

DENNÝ MUZIKÁLOVÝ CAMP /10-14  a viac rokov/

I. TURNUS 24-28.7.2017 (pre deti 12 – 14 a viac rokov)
IV.TURNUS 14-18.8.2017 (pre deti 10 – 14 a viac rokov)

POBYTOVÝ TÁBOR/SÚSTREDENIE - SENEC Hotel Zátoka
21-27.8.2017 /9 - 14 rokov/ Pobytový tábor, sustredenie
28.8 - 3.9.2017 /10 a viac rokov/ sustredenie

Kde: Narcisová 798/5, 821 01 Bratislava
tábor/camp: 129 eur
pobytový tábor/sústredenie: 229 eur

Ako sa prihlásiť?

 • prihlášku spolu so zdravotným prehláseným nájdete na stiahnutie na spodku tejto strany
 • scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk .
  • ​v deň nástupu je potreba so sebou priniesť originál prihlášky
  • V prípade, že nemáte možnosť scanu, prihlášku môžete zaslať na adresu elledanse, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
 • zdravotné prehlásenie je možné priniesť aj osobne v deň nástupu alebo zaslať spolu s prihláškou
  • pozor: nesmie byť staršie (dátum) ako 5 dní pred nástupom
 • sumu za tábor/camp/pobyt/sústredenie zaslať na IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245
  • poznámka pre prijímateľa: Meno/priezvisko, turnus,na ktorý sa hlásite
 • na základe prihlášky Vám príde potvrdzovací email s organizačnými detailami 

Denné muzikálové campy

Vy máte chuť, my Vám poskytneme všetko ostatné: scénu,kostýmy, svetlá,predovšetkým tím odborníkov, ktorý sa o Vás postará. Buďte na chvíľu hviezdami muzikálov aj Vy. Osvojenie si výrazových prostriedkov spevu, herectva, tanca ako základných pilierov muzikálového žánru budú účastníci verejne prezentovať v podobe ucelenej javiskovej prezentácie na záverečnej prehliadke. Viac info tu.

 

 


Denné tanečné tábory

Denné tanečné tábory sú určené pre deti vo veku 4-6, 7-9 a 10-12 rokov. Deti vo veku 4-6 rokov absolvujú dva tanečné bloky za deň so zameraním na všeobecnú tanečnú prípravu, deti vo veku 6-12 rokov lekcie Hip Hopu a moderného tanca. Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované na javisku v priestore divadla vždy v posledný deň turnusu. Náplňou hodín tanečno-pohybovej prípravy je zlepšenie koordinácie, pohybu v priestore, ohybnosti, správneho držania tela a vnímanie a cítenie rytmu. Viac info tu.

 

 

 

Pobytový tábor

Leto plné tanca!  Už 4 rok sa v Senci v krásnom a príjemnom prostredí zabávame, tancujeme, prázdninujeme. Pre deti je priravený program plný rôznych tanečných štýlov, večerný program, kreatívne a kolektívne hry. Pre deti od 9-14 rokov tanečný tábor v Senci. :)

Viac info tu.

 

 

 

 

Letné sústredenie súborov TŠ elledanse

Letné tanečné sústredenie je pre všetkých členov tanečnej školy elledanse. Po letných prádzninách opäť do formy absolvovaním klasického, moderného, jazzového tanca, hip hopu, repertoáru a programu, ktorý je pre deti prirpavený. 

21-27.8.2017 /9-14 rokov/
sustredenie (Smajlíci, Lentilky, Bubbles, Teens)
28.8 - 3.9.2017 /10 a viac rokov/
sustredenie (Angels, ellefatale, Cats, Jumpers)