Pedagógovia

V rámci tanečnej školy je zriadený poradný orgán - pedagogická rada. Jej členmi sú riaditeľ, lektori, dobrovoľníci, ktorí sa v danom roku podieľajú na organizácií sezóny. Úlohou pedagogickej rady predkladať návrhy týkajúce sa organizácie sezóny, podieľať sa na tvorbe aktivít školy, posudzovať a vyhodnocovať výkony jednotlivých členov, skupín, počas celého roka podávať správu o stave skupín - ich výkony, prácu na lekciách, výsledky, kolektívne zaradenie, zaradenie jednotlivcov vrámci skupiny. 

Šárka Ondrišová žije tancom odmalička. A doslova a do písmena denne v Divadle a Tanečnej škole elledanse, ktoré založila v roku 2007. Je umeleckou riaditeľkou a vedúcou osobnosťou jedinej stálej scény súčasného tanca na Slovensku, v ktorej rozvíja svoje autorské projekty.

Viacnásobná majsterka Slovenska v disciplínach IDO. Finalistka majstrovstiev sveta v Show dance. Absolventka VŠMÚ odbor pedagogika moderného tanca. 

Absolventka Konzervatória v Košiciach. Bývalá členka divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Účastníčka svetových tanečných festivalov v Taliansku, Nemecku, Indii, Japonsku, Sarajeve...

Tretím školským rokom vyučuje v Tanečnej škole elledanse Ľudový tanec, pohybovú a tanečnú prípravu pre deti. Okrem pôsobenia v tanečnej škole elledanse je študentkou Lekárskej fakulty UK v Bratislave a tancuje vo FS Technik.

Niekoľkonásobná majsterka Slovenka. Finalistka Majstrostiev Európy a sveta. Študentka VŠMU a lektorka jazzového tanca v Tanečnej škole elledanse. 

Majsterka a vicemajsterka Slovenska v kaegórií hip hop. Študentka FTVŠ UK. V Tanečnej škole elledanse vyučuje lekcie hip hopu.