Techniky, štýly

TANEČNÉ TECHNIKY A ŠTÝLY PRE DETI OD 4-6 ROKOV


Tanečná príprava (4 - 6 rokov)

Na hodinách sú deti hravou formou vedené k základom rytmiky a cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie tela, vnímanie hudby, priestorovú orientáciu. Výučba je vedená zábavnou formou prostredníctvom pohybových a rytmických hier, spevu a tvorivosti. Deti sa naučia základné tanečné kroky a pohyby, z ktorých sa vytvárajú krátke choreografie.

Neskôr sa deti zoznámia so základmi klasického tanca, technikami scénického a moderného tanca. Predmetom hodiny je aj nácvik choreografie, s ktorou sa deti prezentujú na polročnej a záverečnej akadémií Tanečnej školy elledanse.

 

 

Klasický tanec (priprava) pre deti od 5 rokov

Základy klasického tanca (baletu) dieťa vedú k rozvoju koordinácie a správneho držania tela, k postupnému vybudovaniu svalového tonusu. V harmonickom súlade s hudbou podporuje umeleckú vnímavosť, fantáziu a tvorivosť.
Lekcia je rozdelená do 3 fáz:
- pohybová príprava zameraná na zvýšenie elasticity tela najmä ohybnosti svalov a chrbtice
- cvičenie pri tyči - zahŕňa postupné osvojenie si pojmov a cvičení baletu
- cvičenie v priestore rozvíja tanečnosť, koordináciu v priestore, prácu s rytmom a zosúladenie sa s ostatnými deťmi v skupine, nácvik jednoduchých tanečných variácií.
Individuálny prístup je zaručený malým počtom detí v skupine a vedením pod taktovkou profesionálneho pedagóga klasického tanca.

 

 

TECHNIKY A TANEČNÉ ŠTÝLY PRE DETI OD 6 -14 ROKOV A MLÁDEŽ

Klasický tanec (Balet)

Tréning jednotlivých prvkov a princípov baletu prispieva k správnemu držaniu tela a koordinácie. Buduje silu, učí rotácii, skoku, orientácii v priestore, zlepšuje schopnosť plynulého pohybu tanečníka. Každý tanečník by si mal prejsť abecedou tanca, pretože jej znalosť mu zaručuje rýchlejší a ľahší postup pri osvojovaní si ostatných tanečných techník. Hodina je rozdelená na dve časti: zahriatie, natiahnutie svalstva a šliach, samotné cvičenie pri tyči a cvičenie v priestore.

 

 Jazz dance

Jazz dance je o úžasnej energii, výbornej hudbe a zážitku z tanca. Koordinácia tela, práca v priestore a náročná technika vytvára ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom aj pri zvládaní iných tanečných techník. Jazz má viacero podôb - od muzikálov cez rôzne druhy Show dance až po vrcholné umelecké stvárnenie. V súčasnosti sa do jazzového tanečného prejavu automaticky zapájajú prvky zo street dance, funky, hip hopu a ďalších techník.

 

 Modern dance

Technika moderného tanca je ideálnou prípravou pre všetky druhy súčasných tanečných trendov ako je aj jazzový tanec, muzikálový tanec, súčasný tanec, show dance a iné. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Pre mládež je to ideálny spôsob naučiť sa pohybové variácie a správne používanie dychu, impulzu a dynamiky pri tanci.

 

 

 

Hip-hop

Je rozsiahly kultúrny prúd, ktorý sa objavil začiatkom 70. rokov v chudobných štvrtiach New Yorku, odkiaľ sa postupne rozšíril do celého sveta. Pre mnohých sa stal životným štýlom. Výrazne ovplyvnil vývoj hudby a jej mixovania, módy a tanca. K hip-hopovému štýlu tanca patrí mnoho pouličných tanečných techník – breaking, lockin, krumping, poppin a pod. Všetky techniky sa vyznačujú dynamickými, často akrobatickými a fyzicky náročnými pohybmi. Ich prevádzanie však poskytuje veľa zábavy a radosti z pohybu.