15. výročie elledanse

DANCE COME BACK 2

V tomto roku oslávi Tanečná  škola elledanse už 15 rokov svojho pôsobenia a toto výročie  si pripomenie ako inak - tancom a divadlom, jedinečným happeningom s názvom DANCE COME BACK 2 . Tento názov je priamym odkazom na DCB1, ktorý bol vôbec prvou premiérou elledanse, hneď v prvom roku jeho vzniku - 2007. Divadlo a škola elledanse vtedy spomínanou premiérou pritiahli pozornosť laickej i odbornej verejnosť so záujmom o tanec a divadlo a do dnešných dní prejdúc rôznymi zmenanmi tomu nie je inak.

Zámerom projektu DANCE COME BACK 2 je vytvorenie a verejné uvedenie multimediálneho dokumentárneho tanečného javiskového diela s premiéroua reprízami 25. septembra 2022 v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave. Dielo je reflexiou pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku. Aktívnymi účastníkmi sú deti a mládež Tanečnej školy elledanse.  Spoluprácou súčasnej mladej generácie na tak veľkom projekte s osobnosťami divadelného a tanečného sveta, ako svojimi vzormi, motivujeme mládež k ešte lepším výkonom.

Po tzv. “koronových časoch”, kedy bola väčšina mladých ľudí a tanečníkov odkázaná len na tancovanie v domácom prostredí, je projekt jedinečnou príležitosťou pre nich, ale  aj nás všetkých, čo máme radi umenie  ako nevyhnutnú súčasť života, zasa  okúsiť neprenosný a nenahraditeľný „live“ zážitok . Dnešný tanečníci s tými, čo pred pätnástimi rokmi  plní elánu  a nadšenia, rozbiehali pre mnohých ľudí éru života pevne zviazanú  s elledanse - sú osobnosťami a najväčším motivačným faktorom.

Príďte sa aj vy pozrieť a vychutnať si spolu s nami toto nezvyčajne pestré stretnutie umelcov a zažiť radosť a krásu tanca, ale v neposlednom rade si  aj zaspomínať a  dozvedieť veci, ktoré ste  za tých pätnásť rokov existencie o elledanse  možno vôbec netušili !

DANCE COME BACK 2

Pozvané osobnosti : Rado Piovarči, Miška Králiková, Matúš Szegho, Michal Heriban, Nikoleta Rafaelisová, Katka Brestovanská, Ema Gajdošová, Kristínka Bendíková, Majka Rašková, Šárka Ondrišová, Emil Leeger, Csongor Kassai, Viktor Horján, Ladislav Cmorej, V. Benito Šoltýs, Henrich Gibala, Latino Kubala, Karol Regecy, Filip Manca a mnohí ďalší.

Termín predstavenia : 25 . september 2022 / nedeľa/ 

  • 10.00 - 12,15      PREMIÉRA
  • 15.00 - 17.15      1. REPRÍZA
  • 19.00 - 21.15     2. REPRÍZA

Miesto predstavenia : Radošinske naivné divadlo v Bratislave 

Predaj lístkov : v pokladi Radošinskeho naivného divadla v Bratislave

  • v pracovné dni od 10,00 hod. do 17,00 hod.
  • v nedeľu 25.9. 2022, vždy hodinu pred každým predstavením

Platba je možná len v hotovosti.

Sponzori :

 

 

 

 

 

Mediálne partnerstvo :

                     

 

Kontakty : 

režisérka a hl. choreografka : Šárka Ondrišová

Mail :  sarka.ondrisova@elledanse.sk,

Tel : +421 905 144 580

koordinátorka : Šárka Ondrišová

Mail :  sarka.ondrisova@elledanse.sk,

Tel : +421 905 144 580

PR a marketingová manažérka : Daša Luknárová

Mail : dasa@luknar.com

Tel : +421 903 240 800

 

 

 

 

 

Galéria :

Videospomienky :