KALENDÁR

JÚN : 

  • Konkurz pre nových členov do súťažných skupín : 16. a 17.6. 2020 o 17,00 hod vo Vienna Gate

JÚL :

  • Denný tábor  :  I. turnus 13.7. – 17.7. 2020, Vienna Gate
  • Denný tábor  :  II. turnus 27.7. – 31.7. 2020, Vienna Gate

AUGUST : 

  • Muzikálový camp : 10.8. – 15.8. 2020, Vienna Gate
  • Sústredenie súťažných skupín elledanse : 22.8. – 28.8. 2020

SEPTEMBER : 

  • Začiatok školského roka : 2. 9. 2020
  • Zápis do voľnočasových skupín : 2.9. – 4.9. 2020 od 14,00 do 18,00 hod.