KALENDÁR

OKTÓBER : 

  • Zápis do voľnočasových skupín pokračuje : 1.10. – 31.10. 2020 od 14,00 do 18,00 hod., Vienna Gate, resp. mailom :  skola@elledanse.sk
  • Od 12. októbra 2020 prebieha výuka tanečnej školy v online režime prostredníctvom aplikácie ZOOM

NOVEMBER : 

  • Zbeh Príbeh z lesa,  veľká baletná sála v historickej budove SND : 8.11.2020  / od 10,00 hod. do 19,00 hod /

DECEMBER : 

  • Vianočná akadémia elledanse : 20.12. 2020, Zrkadlový Háj