KALENDÁR

SEPTEMBER : 

  • Zápis do voľnočasových skupín : 2.9. – 30.9. 2020 od 14,00 do 18,00 hod., Vienna Gate, resp. mailom :  skola@elledanse.sk

OKTÓBER : 

  • Zbeh Príbeh z lesa / zbehy, odovzdanie kostýmov, zmluvy, BOZP/,  veľká baletná sála v historickej budove SND : 17.10.2020  / od 10,00 hod. do 19,00 hod /

NOVEMBER : 

  • Zbeh Príbeh z lesa,  veľká baletná sála v historickej budove SND : 8.11.2020  / od 10,00 hod. do 19,00 hod /

DECEMBER : 

  • Vianočná akadémia elledanse : 20.12. 2020, Zrkadlový Háj