DENNÉ TANEČNÉ TÁBORY

SUMA: 150,-

V SUME JE ZAHRNUTÉ: 

  • strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim)
  • program od 8:00 - 16:30 (dve tanečné lekcie, jedna výtvarná dielňa s materiálom, kreatívne hry, výlet do ZOO, alebo na kúpalisko, prezentácia prác pre rodičov)

MIESTOM KONANIA JE TŠ ELLEDANSE:    

Vienna Gate, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava  - Petržalka

TERMÍNY A VEKOVÉ SKUPINY:

I.TURNUS   19.07. - 23.07.2021   (pre deti 4 - 6 r. a 7 - 9 r.)​ Vienna Gate

II.TURNUS  2.08. - 6.08.2021     (pre deti 6 - 8 r. a 9 - 11 r. a 12 + r.)​ Vienna Gate

PROGRAM:

08:15-9:45 tanečno-pohybová lekcia
09:45-10:15 desiata
10:15-12:15 kreatívne hry - pobyt vonku / kreatívne dielne
12:15-13:15 obed
13:15-14:30 výtvarné dielne / kreatívne dielne
14:30-15:45 tanečno-pohybová lekcia
15:45-16:30 hry, olovrant / kreatívne dielne

Vo výtvarných dielňach si deti vlastnoručne zhotovia masky, alebo súčasti kostýmu, ktoré využijú na záverečnú prezentáciu. Deti vo veku 4-5 rokov absolvujú dva tanečné bloky za deň, so zameraním na všeobecnú tanečnú prípravu, deti vo veku 6 a viac rokov lekcie Hip Hopu a moderného tanca. Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované vždy v posledný deň turnusu. Náplňou hodín tanečno-pohybovej prípravy je zlepšenie koordinácie, pohybu v priestore, ohybnosti, správneho držania tela a vnímanie a cítenie rytmu. Súčasťou tábora je výlet do ZOO. V prípade zlého počasia je náhradný program.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.
Obedy budú prebiehať v reštaurácií priamo v objekte Vienna Gate.

LEKTORI:
Tanečné lekcie a výtvarné dielne vedú profesionálni  lektori a pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou.

PRIHLÁSENIE: skola@elledanse.sk

Prihláška na stiahnutie - scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu skola@elledanse.sk,na základe prihlášky Vám zašleme potvrdzovací email s organizačnými detailmi.