MUZIKÁLOVÉ CAMPY

SUMA: 150,-

V SUME ZAHRNUTÉ: strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, program od 8:00 - 16:30, záverečná javisková prezentácia

MIESTOM KONANIA JE TŠ ELLEDANSE:

Vienna Gate, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava  - Petržalka

TERMÍNY A VEKOVÉ SKUPINY:

I.TURNUS  12.8. - 17.8.2019  pre deti od 10r., VIENNA GATE

 PROGRAM:

08:30-10:00 tanečno-pohybová lekcia
10:00-10:30 desiata
10:30-12:00 spev
12:00-13:00 obed
13:00-14:30  herectvo
14:30-16:00 javisková prax
16:00-16:30 olovrant

MUZIKÁLOVÉ CAMPY pre deti od 9 rokov

Vy máte chuť, my Vám poskytneme všetko ostatné. Osvojenie si výrazových prostriedkov spevu, herectva, tanca ako základných pilierov muzikálového žánru budú účastníci verejne prezentovať na javisku v DK Zrkadlový háj na Rovniakovej 3.

Tanečné, herecké lekcie ako aj hodiny spevu vedú profesionáli v daných umeleckých odboroch- lektori a pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou, ktorí zároveň zabezpečujú odborný a pedagogický dozor, ako aj hosťujúci choreografi a pedagógovia prizvaní jednorazovo či projektovo k spolupráci.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.
Obedy budú prebiehať v reštaurácií priamo v objekte Vienna Gate.

PRIHLÁSENIE: skola@elledanse.sk

Prihláška na stiahnutiescan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu skola@elledanse.sk,na základe prihlášky Vám zašleme potvrdzovací email s organizačnými detailmi.