MUZIKÁLOVÉ CAMPY

SUMA: 185,-

V SUME JE ZAHRNUTÉ:

  • strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim
  • program od 8:00 - 16:30 (denne lekcia herectva, spevu a tanca, nácvik choreografií, kostýmy a záverečná javisková prezentácia                           v Radošínskom naivnom divadle)

MIESTOM KONANIA :

TAM, Tréningová akadémia Miletička, Miletičova 17/B, Bratislava

TERMÍN A VEKOVÉ SKUPINY:
8.8. - 14.8.2022 pre deti od 12r.

 PROGRAM:

08:30-10:00 tanečno-pohybová lekcia
10:00-10:30 desiata
10:30-12:00 spev
12:00-13:00 obed
13:00-14:30  herectvo
14:30-16:00 javisková prax
16:00-16:30 olovrant

MUZIKÁLOVÉ CAMPY pre deti od 12 rokov

Vy máte chuť, my Vám poskytneme všetko ostatné. Osvojenie si výrazových prostriedkov spevu, herectva, tanca ako základných pilierov muzikálového žánru budú účastníci verejne prezentovať na javisku. Záverečná javisková prezentácia, v prípade priaznivej pandemickej situácie bude na doskách Radošínskeho naivného divadla v Bratislave / resp. upresníme podľa okolností/.

Tanečné, herecké lekcie ako aj hodiny spevu vedú profesionáli v daných umeleckých odboroch- lektori a pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou, ktorí zároveň zabezpečujú odborný a pedagogický dozor, ako aj hosťujúci choreografi a pedagógovia prizvaní jednorazovo či projektovo k spolupráci.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.

PRIHLÁSENIE: skola@elledanse.sk

Prihláška na stiahnutiescan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu skola@elledanse.sk,na základe prihlášky Vám zašleme potvrdzovací email s organizačnými informáciami.

Vedenie môže po konzultácii zohľadniť talent a vyspelosť aj u mladších uchádzačov a umožniť im tak účasť v campe.