Denný tábor pre chlapcov a dievčatá

TŠ elledanse v spolupráci s Tréningovou akadémiou TAM organizuje denný tábor pre dievčatá a chlapcov

DÁTUM:

6.7. - 10.7.2020

3.8. - 7.8. 2020

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 4 - 12 rokov

MIESTO : Tréningová akadémia TAM, Miletičova 17/B, Bratislava

SUMA: 150,-

V SUME ZAHRNUTÉ:

Dievčatá absolvujú dva tanečné bloky za deň, so zameraním na všeobecnú tanečnú prípravu, deti vo veku 6 a viac rokov lekcie Hip Hopu a moderného tanca. Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované vždy v posledný deň turnusu. Náplňou hodín tanečno-pohybovej prípravy je zlepšenie koordinácie, pohybu v priestore, ohybnosti, správneho držania tela a vnímanie a cítenie rytmu. Vo výtvarných dielňach si deti vlastnoručne zhotovia masky, alebo súčasti kostýmu, ktoré využijú na záverečnú prezentáciu. Chlapci absolvujú základy bojového umenia,  výtvarné dielne a samozrejme hry. Kapacita obmedzená.

PROGRAM:

8.00                     príchod deti

8.30 -9.45          tanečná lekcia  moderný tanec – dievčatá

kruhový tréning na cvičisku – chlapci

9.45 – 10.15       desiata

10.15 – 11.45     pobyt vonku / ihrisko Štrkovec alebo Ružová dolina/

11.45 – 12.30     obed

12.30 -14.00       kreatívne výtvarné dielne

14.00 – 15.15     tanečná lekcia  hip hop – dievčatá

základy bojového umenia – chlapci

15.15 – 15.45     olovrant

15.45 – 16.15     hry, príchod rodičov

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.

LEKTORI:
Tanečné lekcie a lekcie bojového umenia vedú profesionálni  lektori a pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou, ktorí  zároveň zabezpečujú odborný a pedagogický dozor počas tábora.

PRIHLÁSENIE: skola@elledanse.sk

Prihláška na stiahnutiescan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu skola@elledanse.sk,na základe prihlášky Vám zašleme potvrdzovací email s organizačnými detailami.