O NÁS

Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou Tanečnej školy a divadla elledanse je Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD, choreografka, režisérka, pedagóg choreografie a réžie na KTT VŠMU v Bratislave.

elledanse pôsobí od svojho vzniku v r. 2007 na Miletičovej ulici v Bratislave a teraz aj v Petržalke vo Vienna Gate na Kopčianskej 8. Pod hlavičkou elledanse vzniklo vyše 20 autorských tanečných predstavení pre dospelých i deti, mnohé  z nich boli ocenené – napr. DOSKY, Cena Ministra kultúry, Cena Litfondu atd. Predstavenia navštívilo viac ako 20.000 divákov doma, ale i na významných festivaloch a prehliadkach súčasného tanca vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta. elledanse zastrešuje rôzne projekty na podporu a rozvoj tanca a dlhodobo spolupracovalo napr. s Festival Bratislava v pohybe, Nu dance fest, Medzinárodný deň tanca, Večer VŠVU a VŠMU, Tanečné návraty, Dancing puzzle, Pondelky súčasného tanca v SND a pod.

Tanečná škola elledanse prináša systematické vzdelávanie v oblasti tanca. Okrem umeleckých a voľnočasových  tanečných aktivít pre všetky vekové a výkonnostné kategórie, sú novým smerovaním školy súťaže, kde sa elledanse darí medzi deťmi, juniormi i v hlavnej vekovej kategórii, pozri výsledky súťaží 2019.

NA STIAHNUTIE

PODPORTE NÁS