Podporte nás

Aj Vaše 2% nám pomôžu dosiahnuť naše sny a prekonať tieto náročné časy!

Milí priaznivci a priatelia tanečnej školy elledanse,

radi by sme vás touto cestou poprosili, aby ste na nás mysleli pri podávaní daňového priznania za rok 2021 a poukázali nám vaše 2% / resp. 3% z dane.

Aj vďaka Vašej pomoci budeme môcť pokračovať v našej práci, v napĺňaní našich tajných snov a túžob i napriek týmto ťažkým časom, v ktorých teraz žijeme.

Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov budeme môcť pokračovať v našich divadelných i tanečných aktivitách, vytvárať nové choreografie, zabezpečovať nové kostýmy, organizovať tábory, workshopy i sústredenia.

Za Vašu ochotu a štedrosť Vám vopred ďakujeme,

kolektív tanečníkov a pedagógov elledanse

 

Ako poukázať 2% z dane:

Ak fyzická alebo právnická osoba spĺňa podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % , môže poukázať podiel zaplatenej dane .

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE AK STE ZAMESTNANEC 

15.2.2022 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

30.4.2022 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplateni dane spolu s Vyhlasenim

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE AK STE FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

31.3.2022 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) v rozsahu najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane alebo Daňovému priznaniu.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 1% / resp. 2%  Z DANE AK STE  PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1%/ resp. 2%  z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 1%/ resp. 2%.

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

*Dátumy sa môžu vzhľadom na pandemickú situáciu meniť.

  • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: elledanse
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ďumbierska 13585/3D, 831 01 Bratislava -Nové Mesto
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37928929

 

Kompletné údaje :

elledanse

Adresa: Ďumbierska 13585/3D, 831 01 Bratislava -Nové Mesto

IČO: 37928929

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6411000000002625078245 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)