Podporte nás

Aj Vaše 2% nám pomôžu dosiahnuť naše sny!

Milí priaznivci a priatelia tanečnej školy elledanse,

radi by sme vás touto cestou poprosili, aby ste na nás mysleli pri podávaní daňového priznania za rok 2019 a poukázali nám vaše 2% z dane.

Aj vďaka Vašej pomoci budeme môcť pokračovať v našej práci, v napĺňaní našich tajných snov a túžob.

Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov budeme môcť pokračovať v našich divadelných i tanečných aktivitách, vytvárať nové choreografie, zabezpečovať nové kostýmy, organizovať tábory i sústredenia.

Za Vašu ochotu a štedrosť Vám vopred ďakujeme,

kolektív tanečníkov a pedagógov elledanse

 

Ako poukázať 2% z dane:

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: elledanse
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – Ružinov
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37928929
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov: elledanse
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – Ružinov
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37928929
   

 

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov: elledanse
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – Ružinov
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37928929

 

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

 

 

Kompletné údaje :

 

elledanse

Adresa: Ružová dolina 16008/25, 82109 Bratislava-Ružinov

IČO: 37928929

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6411000000002625078245 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)