open classes

Tanečná škola elledanse Vás pozýva

od 1.3.2019

na hodiny tanca otvorené širokej verejnosti:

balet, lyrical jazz , contemporary dance , bodyforming dance, latino, fit dance, showdance ale aj pilates a jogu....

- profi lektori s bohatou praxou , jedinečným prístupom i tanečným rukopisom

Informujte sa na skola@elledanse.sk alebo na 0905 144 580 a rezervujte si miesto

Jednorazový vstup : 7,5euro

 

Platba prevodom na účet oz elledanse
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245

do poznámky pre prijímateľa je treba uviesť:
meno/priezvisko, kurz, obdobie

(napr. Jožo Mrkva, open class 12/2019)