LEKTORI

Bc. Kristína Bendíková

Tanečné vzdelanie získala na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. V treťom ročníku štúdia sa dostala na prax do Štátneho divadla v Košiciach, kde  pôsobila  v predstaveniach :  Grófka Marica, Čardášová princezná, Nabucco, Móric Beňovský, Nočná skúška, Spiaca krásavica. Momentálne navštevuje magisterský stupeň štúdia pedagogiky moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. V Tanečnej škole elledanse učí deti a mládež moderný tanec, jazz, klasický tanec a venuje sa aj choreografickej tvorbe pre súťažné skupiny.

 

Mgr.art Michaela Jurenková

S tancom začala na SZUŠ Xoana v Prievidzi kde nadobudla svoje prvé pedagogické skúsenosti v oblasti tanca. V tomto období mala rovnako možnosť spolupracovať na tvorbe choreografií a zúčastniť sa aj množstva celoslovenských a medzinárodných súťaží v Česku, Maďarsku či Chorvátsku.  Je absolventkou študijného programu tanečné umenie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  Počas vysokoškolských štúdií sa prezentovala v predstaveniach a podujatiach rôzneho druhu, napríklad na doskách SND, v Los Angeles, hrala vo filmovej rozprávke O liečivej vode (RTVS) a zatancovala si aj vo videoklipoch. V Tanečnej škole elledanse sa venuje modernému a klasickému tancu pre deti a mládež taktiež choreografickej tvorbe pre súťažné skupiny.

Bára Beinhauerová

Vyštudovala Janáčkové konzervatórium v Ostrave, v odbore súčasný tanec a momentálne je poslucháčkou bakalárskeho štúdia tanečnej pedagogiky na Katedre tanca VšMÚ v Bratislave. Zúčastnila sa mnoho projektov ako SummerLab 2018, International laboratories of movement and dance Eco campus in Poland 2019, Gigging 4 living in Ireland 2021. Spolupracuje s cirkusom v Ostrave, kde sa venuje vzdušnej akrobacii predovšetkým na šáloch a kruhoch. V Tanečnej škole elledanse učí hodiny pohybovej prípravy, moderného tanca a venuje sa choreografickej tvorbe pre súťažné skupiny.

Mgr.art Matúš Szegho

S tancom začal v SZUŠ Xoana v Prievidzi. Je to dvojnásobný majster Slovenska v Showdance latinsko-amerických tancov a za popredné miesta na domácich aj zahraničných súťažiach je držiteľom najvyššej výkonnostnej kategórie triedy S. Na VšMÚ v Bratislave ukončil bakalárske štúdium v odbore tanečné divadlo a performancia, a tiež magisterské štúdium v odbore pedagogiky moderného tanca. Absolvoval rok na prestížnej tanečnej škole  SEAD v Salzburgu a je úspešným interpretom v divadlách ako Nová Scéna a DAB v Nitre. Spoluorganizuje celoslovenský festival Tanečno a momentálne pracuje na umeleckom projekte s medzinárodným divadelným štúdiom Farma v jeskyni v Prahe. V  Tanečnej škole elledasne vedie hodiny moderného tanca a venuje sa choreografickej tvorbe pre súťažné skupiny.

Mgr. Art Šárka Ondrišová Art.D

Absolventka Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave v odbore choreografia a réžia.  Podpísala sa pod vyše sedemdesiat choreografií, úspešných divadelných inscenácií a projektov. Spolupracovala a dodnes tvorí pre všetky bratislavské divadelné scény, desiatky choreografií vytvorila pre muzikály, opery aj veľké televízne šou. Držiteľka významných ocenení ako Cena ministra kultúry, Dosky, nominovaná na Slovenku roka 2016 a pod. V roku 2007 založila a dodnes vedie Divadlo a Tanečnú školu elledanse . Pôsobí ako pedagóg choreografie a réžie na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave.
Od roku 2010 sa  tiež aktívne venuje joge, je držiteľkou certifikátu inštruktor jogy 2.stupňa,  Špecializuje sa na Flow yogu, a Jogu pre tanečníkov.

Mgr. Art Bibiana Lanczová Art.D

V súčasnosti pôsobí na KTT VŠMU ako odborný asistent pre techniku jazzového tanca a repertoáru moderného tanca, pedagóg Tanečného divadla Bralen, porotca v tanečných súťažiach...
Dlhoročnú interpretačná prax zavŕšila v Tanečnom divadle Bralen, v JAN Company J. Ďurovčíka , v balete Novej scéna, DAB Nitra, DJZ Prešov.
Vytvorila mnohé pohybová spolupráce pre divadelné inscenácie, bola asistentka réžie a choreografie napr. Príbeh ulice v réžii N. Slováka, Divadlo Aréna. Od r. 1993 je dodnes asistentkou svetoznámeho choreografa a pedagóga Joe Alegado .
V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.

Lenka Kuzielová

Tanečné vzdelanie získala na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Počas štúdia tancovala v Štátnom divadle v Košiciach v predstaveniach ako Hoffmanove poviedky, Labutie jazero a iné...V súčasnosti je poslucháčkou bakalárskeho štúdia tanečnej pedagogiky na Katedre tanca VšMÚ v Bratislave a pôsobí aj v agentúre Mystik, kde vystupuje v muzikály Alžbeta Báthory. V Tanečnej škole elledanse vedie pohybovú prípravu pre deti, taktiež hodiny moderného tanca a venuje sa aj choreografickej tvorbe pre súťažné skupiny.

Natália Gáboríková

S tancom začala v DFS Slniečko a ďalej pokračovala v štúdiu na súkromnom tanečnom konzervatóriu Zádielka v Košiciach. Popri škole pôsobila vo viacerých folklórnych súboroch ako Podpoľanec či Železiar taktiež aj umeleckom telese PUĽS. Zúčastnila sa mnohých zájazdov do zahraničia napríklad, Bulharsko, Cyprus, USA... Zatancovala si tiež aj v Štátnom divadle v Košiciach v predstavení Noc v Benátkach. Momentálne študuje na VšMÚ na Katedre tanca v odbore pedagogika pre deti a mládež a v Tanečnej škole elledasne vedie hodiny pohybovej prípravy pre deti.