LEKTORI

Kristína Bendíková DiS. art.

Tanečné vzdelanie  získala na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. V treťom ročníku štúdia nastúpila do baletu ŠD v Košiciach, kde pôsobila dve sezóny v predstaveniach (Grófka Marica, Čardášová princezná, Nabucco, Móric Beňovský, Nočná skúška, Spiaca krásavica).
Momentálne študuje pedagogiku na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave so zameraním na modernú tanečnú techniku.
V Tanečnej škole elledanse učí deti a mládež moderný tanec a jazz. Tiež vedie open classy modern dance.

Beáta Geffertová

Vyštudovala Konzervatórium v Košiciach - odbor klasický tanec. Interpretačne pôsobila v mnohých  tanečných telesách - balet Štátnej opery Banská Bystrica, tanečná skupina Cabaret Š. Ondrišovej, BDT, tanečná skupiny J.A.N. J. Ďurovčíka . Tiež pôsobila v balete Novej Scény, kde pracovala aj ako asistentka šéfa baletu NS a repetítorka muzikálových predstavení.
Účinkovala ako: členka company alebo sólová tanečnica v desiatkach predstavení na Novej scéne
V súčasnosti vedie hodiny klasického tanca v Tanečnej škole elledanse a venuje sa kondičným tréningom pre ženy a dievčatá, ktoré prináša od 5.11.2018 aj do elledanse.

Bc. Michaela Jurenková

S tancom začala na  SZUŠ Xoana v Prievidzi. Svoje prvé pedagogické skúsenosti taktiež získala v Prievidzi, rovnako ako aj možnosť spolupracovať na choreografiách a zúčastniť sa rôznych celoslovenských či medzinárodných súťaží.
V súčasnosti je poslucháčkou magisterského štúdia tanečnej pedagogiky  na Katedre tanca VŠMU v Bratislave.
V Tanečnej škole elledanse sa bude venovať najmä  modernému a jazzovému tancu pre deti a mládež.

Bc. Monika Mareková

Po ukončení konzervatória E. Jaczovej v Bratislave a stáži v Kibutz Contemporary Dance Company v Izraeli v súčasnosti  pokračuje v magisterskom štúdiu pedagogiky moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Absolvovala množstvo stáží a workshopov doma aj v zahraničí a má bohaté interpretačné a pedagogické skúsenosti.
V Tanečnej škole elledanse učí moderný, jazzový tanec a balet.

Mgr. Art Šárka Ondrišová Art.D

Absolventka Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave v odbore choreografia a réžia.  Podpísala sa pod vyše sedemdesiat choreografií, úspešných divadelných inscenácií a projektov. Spolupracovala a dodnes tvorí pre všetky bratislavské divadelné scény, desiatky choreografií vytvorila pre muzikály, opery aj veľké televízne šou. Držiteľka významných ocenení ako Cena ministra kultúry, Dosky, nominovaná na Slovenku roka 2016 a pod. V roku 2007 založila a dodnes vedie Divadlo a Tanečnú školu elledanse . Pôsobí ako pedagóg choreografie a réžie na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave.
Od roku 2010 sa  tiež aktívne venuje joge, je držiteľkou certifikátu inštruktor jogy 2.stupňa,  Špecializuje sa na Flow yogu, a Jogu pre tanečníkov.

Bc. Matúš Szeghö

S tancom začal v SZUŠ Xoana v Prievidzi. Je to dvojnásobný majster Slovenska v Showdance latinsko-amerických tancov a za popredné miesta na domácich aj zahraničných súťažiach je držiteľom najvyššej výkonnostnej triedy S. Na VŠMU v Bratislave ukončil bakalárske štúdium v odbore Tanečné divadlo a performancia a pokračuje na magisterskom štúdiu pedagogiky moderného tanca. Je úspešným interpretom v divadlách ako Nová Scéna a DAB v Nitre, ako aj v rôznych umeleckých projektoch tanečného divadla.
V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.

Viktoria Purdeková

S tancom začala na Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve. V Nitre vyštudovala tanečný odbor na Súkromnom konzervatóriu Heleny Madariovej a v súčasnosti študuje na Katedre tanca VŠMU v Bratislave. Láska k folklóru ju priviedla do detského folklórneho súboru Slniečko, folklórneho súboru Furmani a v súčasnosti pôsobí v profesionálnom kolektíve SĽUK.

Pre Tanečnú školu elledanse vedie pohybovú a tanečnú prípravu detí.

Bc. Kristína Füzéková

Tancu sa venuje 12 rokov z toho desať rokov pedagogicky.
Je absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor trénerstvo tanečných disciplín IDO, pričom sa zameriava na výuku street-dancových štýlov (hip-hop).
Pre Tanečnú školu elledanse vedie hip-hop pre deti aj mládež.

Henrich Gibala

Bol viac ako 10 rokov úspešným reprezentantom Slovenska v tanečnom športe. Je niekoľkonásobným finalistom medzinárodných súťaží v Rusku, Taliansku, Česku. Popri štúdiu klasického tanca na VŠMU účinkuje v divadle Nová scéna v muzikáloch Rómeo a Júlia a Rasputin, ďalej v slovenskom muzikáli Matúš Čák Trenčiansky. Ako tanečník sprevádzal na koncerte svetového tenoristu Andrea Bocelliho. Má najdlhšie nohy zo všetkých tanečníkov 🙂
Pre Tanečnú školu elledanse vedie hodiny baletu pre deti a mládež.

Laura Kiliková DiS. art.

Absolventka STK v Košiciach odbor klasický tanec, kde v spolupráci so ŠD Košice účinkovala v zbore Štátneho divadla v Košiciach (Dialógy karmelitánok, Noc v Benátkach).
V súčasnosti poslucháčka Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave – odbor pedagogika klasického tanca.
Pre Tanečnú školu elledanse vedie moderný tanec pre deti a mládež.

Adelka Míšková

Absolventka TK v Brne, odbor moderný tanec. V  spolupráci s Mahenovým divadlom mala možnosť účinkovať v predstaveniach Luskáčik, Aida, Polská krv. V súčasnosti  študuje pedagogiku moderného tanca na Katedre tanca VŠMU v Bratislave.
Pre Tanečnú školu elledanse učí tanečnú prípravu pre deti a jazzový tanec.

Alžbeta Palanová

Začínala v detskom folklórom súbore Ďumbier, pokračovala v folklórnom súbore Váh a Urpín. Je absolventkou Konzervatória J.L. Bellu v  Banskej Bystrici.
V súčasnosti je poslucháčkou Divadelnej fakulty  VŠMU v Bratislave, odbor Bábkoherectvo. Aktívne sa venuje tancu 15 rokov a tiež naďalej tancuje vo folklórom súbore Váh. Keďže vyštudovala konzervatórium odbor hudobno-dramatické umenie, zaujíma sa o divadlo a pohyb ako taký, a aktívne sa zúčastňuje na pohybových a divadelných workshopoch.
Pre  Tanečnú školu  elledanse vedie pohybovú a tanečnú prípravu detí.

Karol Regeci

V súčasnosti študent choreografie na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Ukončil tanečný odbor  Súkromného konzervatória v Košiciach. Venuje sa najmä hip–hopu, street danace je pedagógom SZUŠ v Košiciach.
Taktiež účinkuje ako interpret v mnohých produkciách, najmä muzikálových, ako aj v rôznych show napr. Máša a medveď,  Cats (Nová scéna), či najnovšie Matúš Čák Trenčiansky a ďalšie.
Pre Tanečnú školu elledanse vedie hodiny hip –hopu pre deti a mládež.

Ema Švorcová DiS. art

Začala s tancom na ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi a neskôr nastúpila na súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave. V štúdiu pokračovala na tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave a počas neho pôsobila aj v balete SND v predstavení Luskáčik a tancovala v umeleckej zložke RDS company. Absolvovala veľa workshopov doma aj v zahraničí a momentálne študuje pedagogiku na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave so zameraním na moderný tanec.

Pre Tanečnú školu elledanse vedie pohybovú a tanečnú prípravu detí.

Bc. Hana Gallinová

S tancom začala v Baletnej škole pri Národnom divadle v Brne a následne sa stala absolventkou Tanečného konzervatória v Brne. Momentálne navštevuje magisterský stupeň štúdia pedagogiky moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, v rámci ktorého sa zúčastnila študijného pobytu v Nórsku na University of Stavanger. Absolvovala množstvo workshopov klasického, moderného i súčasného tanca, ako s domácimi tak aj zahraničnými pedagógmi. Interpretačne sa podieľala na projekte "Tripti" v pražskom divadle Ponec a niekoľkých školských predstaveniach. Popri pedagogickej činnosti je tiež certifikovanou inštruktorkou Pilates.
V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.

Mgr. Art Bibiana Lanczová Art.D

V súčasnosti pôsobí na KTT VŠMU ako odborný asistent pre techniku jazzového tanca a repertoáru moderného tanca, pedagóg Tanečného divadla Bralen, porotca v tanečných súťažiach...
Dlhoročnú interpretačná prax zavŕšila v Tanečnom divadle Bralen, v JAN Company J. Ďurovčíka , v balete Novej scéna, DAB Nitra, DJZ Prešov.
Vytvorila mnohé pohybová spolupráce pre divadelné inscenácie, bola asistentka réžie a choreografie napr. Príbeh ulice v réžii N. Slováka, Divadlo Aréna. Od r. 1993 je dodnes asistentkou svetoznámeho choreografa a pedagóga Joe Alegado .
V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.

MUDr. Kristína Mišúnová

Začínala vo folklórnom súbore Váh, absolvovala II. stupeň tanečného odboru na SZUŠ Liptovský Hrádok. Od roku 2010-2014 bola aktívnou členkou VUS Technik z Bratislavy.  Od roku 2014 je členkou tanečného súboru Kumšt, ktorý spája milovníkov tradičného ľudového tanca a dlhoročných priateľov z popredných vysokoškolských súborov na Slovensku.
Pracuje na Detskej klinike  v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch v Bratislave.
Pre Tanečnú školu elledanse vedie hodiny pohybovej a tanečnej prípravy pre deti.

Zuzana Palanová

Je členkou Folklórneho súboru Váh  z Liptovského Mikuláša. Pôsobí ako pomocný pedagóg vo Vysokoškolskom folklórnom súbore Trnafčan v Trnave, a tiež ako pedagóg na SZUŠ Talentina v Bratislave.
V súčasnosti je poslucháčkou pedagogiky ľudového tanca na Katedre tanca VŠMU v Bratislave a pre Tanečnú školu elledanse vedie pohybovú, tanečnú a baletnú prípravu pre deti.

Bc. Oliver Plačko

Ukončil tanečný odbor Konzervatória M. Bellu v Banskej Bystrici, je čerstvým absolventom Univerzity A. Bruckner v rakúskom Linzi – odbor  interpretácia a pedagogika súčasného tanca. Účinkoval v rôznych tanečných projektoch a muzikáloch. Neskôr bol prijatý na stáž v tanečnom profesionálnom súbore Wee Dance Company - Gerhart Hauptman Theater v Nemecku. V zahraničí mal možnosť pracovať s rôznymi pedagógmi, interpretmi a choreografmi z popredných svetových súborov.
V Tanečnej škole elledanse vedie lekcie contemporary dance.

Natália Remayová

Začínala vo folklórnom súbore, pokračovala v TK Haló Haló, kde sa venovala Show Dance, modernej a športovej gymnastike, úspešne sa umiestňovala na mnohých súťažiach IDO, domácich aj svetových, získala mnoho titulov a ocenení.
Od roku 2013 pôsobí v TŠ elledanse a učí – modern dance , contemporary, jazz dance  -  aj choreografuje, repetuje a organizačne zastrešuje súťažné aktivity.

Patrícia Vizinová DiS.art.

sa najprv venovala akrobatickému rock'and'rollu, kde na súťažiach získala výborné výsledky v párových, ale aj skupinových kategóriách na Slovensku aj v zahraničí. Vyštudovala Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave. Počas štúdia pôsobila aj v balete SND, absolvovala niekoľko workshopov doma aj v zahraničí. V súčasnosti študuje pedagogiku moderného tanca na Katedre tanca VŠMÚ v Bratislave.

V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.