LEKTORI

Kristína Bendíková DiS. art.

Tanečné vzdelanie  získala na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. V treťom ročníku štúdia nastúpila do baletu ŠD v Košiciach, kde pôsobila dve sezóny v predstaveniach (Grófka Marica, Čardášová princezná, Nabucco, Móric Beňovský, Nočná skúška, Spiaca krásavica).
Momentálne študuje pedagogiku na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave so zameraním na modernú tanečnú techniku.
V Tanečnej škole elledanse učí deti a mládež moderný tanec a jazz. Tiež vedie open classy modern dance.

Beáta Geffertová

Vyštudovala Konzervatórium v Košiciach - odbor klasický tanec. Interpretačne pôsobila v mnohých  tanečných telesách - balet Štátnej opery Banská Bystrica, tanečná skupina Cabaret Š. Ondrišovej, BDT, tanečná skupiny J.A.N. J. Ďurovčíka . Tiež pôsobila v balete Novej Scény, kde pracovala aj ako asistentka šéfa baletu NS a repetítorka muzikálových predstavení.
Účinkovala ako: členka company alebo sólová tanečnica v desiatkach predstavení na Novej scéne
V súčasnosti vedie hodiny klasického tanca v Tanečnej škole elledanse a venuje sa kondičným tréningom pre ženy a dievčatá, ktoré prináša od 5.11.2018 aj do elledanse.

Bc. Michaela Jurenková

S tancom začala na  SZUŠ Xoana v Prievidzi. Svoje prvé pedagogické skúsenosti taktiež získala v Prievidzi, rovnako ako aj možnosť spolupracovať na choreografiách a zúčastniť sa rôznych celoslovenských či medzinárodných súťaží.
V súčasnosti je poslucháčkou magisterského štúdia tanečnej pedagogiky  na Katedre tanca VŠMU v Bratislave.
V Tanečnej škole elledanse sa bude venovať najmä  modernému a jazzovému tancu pre deti a mládež.

Mgr. Art Šárka Ondrišová Art.D

Absolventka Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave v odbore choreografia a réžia.  Podpísala sa pod vyše sedemdesiat choreografií, úspešných divadelných inscenácií a projektov. Spolupracovala a dodnes tvorí pre všetky bratislavské divadelné scény, desiatky choreografií vytvorila pre muzikály, opery aj veľké televízne šou. Držiteľka významných ocenení ako Cena ministra kultúry, Dosky, nominovaná na Slovenku roka 2016 a pod. V roku 2007 založila a dodnes vedie Divadlo a Tanečnú školu elledanse . Pôsobí ako pedagóg choreografie a réžie na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave.
Od roku 2010 sa  tiež aktívne venuje joge, je držiteľkou certifikátu inštruktor jogy 2.stupňa,  Špecializuje sa na Flow yogu, a Jogu pre tanečníkov.

Gabika Csinová

Vyštudovala štátne Konzervatórium odbor Hudobno-Dramatický, ďalej pokračovala v štúdiu na VŠMU herecká katedra. Počas
štúdia na VŠMU hosťovala v divadelných inscenáciách, muzikáloch či filmovch - teatro Wüstenrot, NS, SND, Divadlo Aréna, Art
Teatro, Dab Nitra, Divadlo na Fidlovačce Praha, Hybernia Praha. Absolvovala mnoho tanečných workshopov v SR aj zahraničí.
Láska k tancu sa stala aj profesionálnou súčasťou jej života - hosťuje aktívne v tanečno -divadelných projektoch, je členkou skupiny
Swing Stars. Venuje sa výučbe tanca - latino style , spoločenské párové aj nepárove tance, moderný tanec, balet, fit dance...

Bc. Kristína Füzéková

Tancu sa venuje 12 rokov z toho desať rokov pedagogicky.
Je absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor trénerstvo tanečných disciplín IDO, pričom sa zameriava na výuku street-dancových štýlov (hip-hop).
Pre Tanečnú školu elledanse vedie hip-hop pre deti aj mládež.

Bc. Matúš Szeghö

S tancom začal v SZUŠ Xoana v Prievidzi. Je to dvojnásobný majster Slovenska v Showdance latinsko-amerických tancov a za popredné miesta na domácich aj zahraničných súťažiach je držiteľom najvyššej výkonnostnej triedy S. Na VŠMU v Bratislave ukončil bakalárske štúdium v odbore Tanečné divadlo a performancia a pokračuje na magisterskom štúdiu pedagogiky moderného tanca. Je úspešným interpretom v divadlách ako Nová Scéna a DAB v Nitre, ako aj v rôznych umeleckých projektoch tanečného divadla.
V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.

Viktoria Purdeková

S tancom začala na Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve. V Nitre vyštudovala tanečný odbor na Súkromnom konzervatóriu Heleny Madariovej a v súčasnosti študuje na Katedre tanca VŠMU v Bratislave. Láska k folklóru ju priviedla do detského folklórneho súboru Slniečko, folklórneho súboru Furmani a v súčasnosti pôsobí v profesionálnom kolektíve SĽUK.

Pre Tanečnú školu elledanse vedie pohybovú a tanečnú prípravu detí.

Laura Kiliková DiS. art.

Absolventka STK v Košiciach odbor klasický tanec, kde v spolupráci so ŠD Košice účinkovala v zbore Štátneho divadla v Košiciach (Dialógy karmelitánok, Noc v Benátkach).
V súčasnosti poslucháčka Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave – odbor pedagogika klasického tanca.
Pre Tanečnú školu elledanse vedie moderný tanec pre deti a mládež.

Bc. Lukáš Záhorák

Absolvent HTF VŠMU v Bratislave odbor Tanečné divadlo a performancia. Dosiahol výkonnostnú triedu S v štandardných aj latinsko-amerických tancoch (9 násobný vicemajster) Ako tanečník má bohaté skúsenosti s javiskovým účinkovaním /muzikály v  Divadle NS, člen Yurikorecandco a pod./,  spolupracoval s sosbnoťami ako F, Zaccaria, Debris Company, A. Petrovič, M.Poláková a další....Inovatívny, s dôrazom na detail, skúsený improvizátor. Vlastnú tvorbu prezentuje na mnohých tanečných festivaloch.... (Tanečno, nudancefest)

Zuzana Palanová

Je členkou Folklórneho súboru Váh  z Liptovského Mikuláša. Pôsobí ako pomocný pedagóg vo Vysokoškolskom folklórnom súbore Trnafčan v Trnave, a tiež ako pedagóg na SZUŠ Talentina v Bratislave.
V súčasnosti je poslucháčkou pedagogiky ľudového tanca na Katedre tanca VŠMU v Bratislave a pre Tanečnú školu elledanse vedie pohybovú, tanečnú a baletnú prípravu pre deti.

Bc. Hana Gallinová

S tancom začala v Baletnej škole pri Národnom divadle v Brne a následne sa stala absolventkou Tanečného konzervatória v Brne. Momentálne navštevuje magisterský stupeň štúdia pedagogiky moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, v rámci ktorého sa zúčastnila študijného pobytu v Nórsku na University of Stavanger. Absolvovala množstvo workshopov klasického, moderného i súčasného tanca, ako s domácimi tak aj zahraničnými pedagógmi. Interpretačne sa podieľala na projekte "Tripti" v pražskom divadle Ponec a niekoľkých školských predstaveniach. Popri pedagogickej činnosti je tiež certifikovanou inštruktorkou Pilates.
V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.

Mgr. Art Bibiana Lanczová Art.D

V súčasnosti pôsobí na KTT VŠMU ako odborný asistent pre techniku jazzového tanca a repertoáru moderného tanca, pedagóg Tanečného divadla Bralen, porotca v tanečných súťažiach...
Dlhoročnú interpretačná prax zavŕšila v Tanečnom divadle Bralen, v JAN Company J. Ďurovčíka , v balete Novej scéna, DAB Nitra, DJZ Prešov.
Vytvorila mnohé pohybová spolupráce pre divadelné inscenácie, bola asistentka réžie a choreografie napr. Príbeh ulice v réžii N. Slováka, Divadlo Aréna. Od r. 1993 je dodnes asistentkou svetoznámeho choreografa a pedagóga Joe Alegado .
V súčasnosti vedie v Tanečnej škole elledanse hodiny modern jazz.

Natália Remayová

Začínala vo folklórnom súbore, pokračovala v TK Haló Haló, kde sa venovala Show Dance, modernej a športovej gymnastike, úspešne sa umiestňovala na mnohých súťažiach IDO, domácich aj svetových, získala mnoho titulov a ocenení.
Od roku 2013 pôsobí v TŠ elledanse a učí – modern dance , contemporary, jazz dance  -  aj choreografuje, repetuje a organizačne zastrešuje súťažné aktivity.

Viky Benková

Tanečnica, choreografka a lektorka. Od roku 2016 pôsobí  v tanečnej škole Moving Souls , tanečná lektorka na SDA campoch, venuje sa štýlu contemporary a na svojich hodinách osobitým spôsobom spája – fúzuje  rôzne tanečné štýly / modern, locking, jazz, street, impro a pod./ Pre elledanse  učí práve hodiny FUSION spolu s Lus Juklovou.

Lus Juklová

Absolventka Tk E.Jaczovej v Bratislave, bývalá reprezentankta v modernej gymnastike. Od roku 2015 pôsobla v tanečnej škole
Moving Souls, tiež účinkovala v mnohých predsatveniach v SND, v COMPANY J. Durovčíka, tancovala pre r. Wiliemsa, Fallgrapp, C.
Buckingham atd. Je víťazkou veľkého experimnetálneho battle. vuxembursku. Na svojich hodinách osobitým spôsobom
experomentuje a spája rôzne tanečné štýly / modern, locking, jazz, street, impro a pod./ Pre elledanse učí práve hodiny FUSION