ŠTÝLY

Pohybová príprava

Na hodinách sa deti hravou formou zoznamujú s rytmikou, priestorom, základmi koordinácie tela. Pohybom rozvíjajú svoje telesné schopnosti – pružnosť, silu, ohybnosť, stabilitu. Na hudbu ale aj so spevom  a riekankami sa naučia jednoduché tanečné kroky a väzby, tie vyústia do jednoduchej choreografie. Deti sa vedú k tvorivosti a radosti z pohybu.

Tanečná príprava

Na hodinách sú deti vedené k rozvoju rytmiky a cvičeniam na správne držanie tela, koordináciu pohybov, flexibilitu a silu. Dôraz sa kladie aj na vnímanie hudby a priestorovú orientáciu, vlastnú kreativitu a prejav. Deti sa učia jednoduché ale aj zložitejšie krokové väzby, ktoré sa viažu do dlhších celkov a následne vyústia do choreografie. Zlepšuje sa pohybová pamäť. Nevyhnutná príprava pre pokračovanie v akejkoľvek tanečnej technike....

Balet / klasický tanec

Základy klasického tanca (baletu) dieťa vedú k rozvoju koordinácie a správneho držania tela, k postupnému vybudovaniu svalového tonusu. V harmonickom súlade s hudbou podporuje umeleckú vnímavosť, fantáziu a tvorivosť.

Lekcia je rozdelená do troch fáz:

- pohybová príprava zameraná na zvýšenie elasticity a sily
- cvičenie pri tyči - zahŕňa postupné osvojenie si pojmov a cvičení baletu
- cvičenie v priestore rozvíja  stabilitu, tanečnosť, koordináciu v priestore, učí rotácii, skoku, orientácii v priestore, zlepšuje schopnosť plynulého pohybu tanečníka. Každý tanečník by si mal prejsť abecedou tanca, pretože jej znalosť mu zaručuje rýchlejší a ľahší postup pri osvojovaní si ostatných tanečných techník.

JAZZ dance

Jazz dance je o úžasnej energii, výbornej hudbe a zážitku z tanca. Koordinácia tela, práca v priestore a náročná technika vytvára ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom aj pri zvládaní iných tanečných techník. Jazz má viacero podôb - od muzikálov cez rôzne druhy Show dance až po vrcholné umelecké stvárnenie. V súčasnosti sa do jazzového tanečného prejavu automaticky zapájajú prvky zo street dance, funky, hip hopu a ďalších techník.

MODERN dance

Technika moderného tanca je ideálnou prípravou pre všetky druhy súčasných tanečných trendov ako je aj jazzový tanec, muzikálový tanec, súčasný tanec, show dance a iné. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Pre mládež je to ideálny spôsob naučiť sa pohybové variácie a správne používanie dychu, impulzu a dynamiky pri tanci.

HIP-HOP

Je rozsiahly kultúrny prúd, ktorý sa objavil začiatkom 70. rokov v chudobných štvrtiach New Yorku, odkiaľ sa postupne rozšíril do celého sveta. Pre mnohých sa stal životným štýlom. Výrazne ovplyvnil vývoj hudby a jej mixovania, módy a tanca. K hip-hopovému štýlu tanca patrí mnoho pouličných tanečných techník – breaking, lockin, krumping, poppin a pod. Všetky techniky sa vyznačujú dynamickými, často akrobatickými a fyzicky náročnými pohybmi. Ich prevádzanie však poskytuje veľa zábavy a radosti z pohybu.

Základy bojového umenia

Tréningy  Základov bojového umenia budú zamerané na rozvoj rýchlych reakcií, pozornosti, schopnosť rýchleho videnia a následného prevedenia bez zaváhania, koordinácie pohybu, senzitivity a mechanických princípov úderov a kopov. Individualita jednotlivca je na rozdiel od tradičných bojových umení nadradená štýlu.. Jeet Kune Do nepozná pasívnu obranu, len aktívnu, smerujúcu k čo najrýchlejšiemu vyradeniu útočníka z boja. JKD nie je šport, nie je obmedzené pravidlami, ak sa konfliktu nedá vyhnúť, musíte sa vysporiadať s útočníkom bez ohľadu na jeho váhu, či výšku. V záujme toho využíva útok na citlivé miesta a všetky prostriedky k dosiahnutiu cieľa- sebaobrany v reálnom svete.