ŠTÝLY

Pohybová príprava

Na hodinách sa deti hravou formou zoznamujú s rytmikou, priestorom, základmi koordinácie tela. Pohybom rozvíjajú svoje telesné schopnosti – pružnosť, silu, ohybnosť, stabilitu. Na hudbu ale aj so spevom  a riekankami sa naučia jednoduché tanečné kroky a väzby, tie vyústia do jednoduchej choreografie. Deti sa vedú k tvorivosti a radosti z pohybu.

Tanečná príprava

Na hodinách sú deti vedené k rozvoju rytmiky a cvičeniam na správne držanie tela, koordináciu pohybov, flexibilitu a silu. Dôraz sa kladie aj na vnímanie hudby a priestorovú orientáciu, vlastnú kreativitu a prejav. Deti sa učia jednoduché ale aj zložitejšie krokové väzby, ktoré sa viažu do dlhších celkov a následne vyústia do choreografie. Zlepšuje sa pohybová pamäť. Nevyhnutná príprava pre pokračovanie v akejkoľvek tanečnej technike....

Balet / klasický tanec

Základy klasického tanca (baletu) dieťa vedú k rozvoju koordinácie a správneho držania tela, k postupnému vybudovaniu svalového tonusu. V harmonickom súlade s hudbou podporuje umeleckú vnímavosť, fantáziu a tvorivosť.

Lekcia je rozdelená do troch fáz:

- pohybová príprava zameraná na zvýšenie elasticity a sily
- cvičenie pri tyči - zahŕňa postupné osvojenie si pojmov a cvičení baletu
- cvičenie v priestore rozvíja  stabilitu, tanečnosť, koordináciu v priestore, učí rotácii, skoku, orientácii v priestore, zlepšuje schopnosť plynulého pohybu tanečníka. Každý tanečník by si mal prejsť abecedou tanca, pretože jej znalosť mu zaručuje rýchlejší a ľahší postup pri osvojovaní si ostatných tanečných techník.

JAZZ dance

Jazz dance je o úžasnej energii, výbornej hudbe a zážitku z tanca. Koordinácia tela, práca v priestore a náročná technika vytvára ideálny základ, ktorý otvára dvere tanečníkom aj pri zvládaní iných tanečných techník. Jazz má viacero podôb - od muzikálov cez rôzne druhy Show dance až po vrcholné umelecké stvárnenie. V súčasnosti sa do jazzového tanečného prejavu automaticky zapájajú prvky zo street dance, funky, hip hopu a ďalších techník.

MODERN dance

Technika moderného tanca je ideálnou prípravou pre všetky druhy súčasných tanečných trendov ako je aj jazzový tanec, muzikálový tanec, súčasný tanec, show dance a iné. Na hodinách sa pracuje s príjemnou hudbou, prepojením dychu v pohybe, vyžíva sa váha tela a pohyb v priestore tak ako aj plynulé spájanie jednotlivých prvkov. Pre mládež je to ideálny spôsob naučiť sa pohybové variácie a správne používanie dychu, impulzu a dynamiky pri tanci.

HIP-HOP

Je rozsiahly kultúrny prúd, ktorý sa objavil začiatkom 70. rokov v chudobných štvrtiach New Yorku, odkiaľ sa postupne rozšíril do celého sveta. Pre mnohých sa stal životným štýlom. Výrazne ovplyvnil vývoj hudby a jej mixovania, módy a tanca. K hip-hopovému štýlu tanca patrí mnoho pouličných tanečných techník – breaking, lockin, krumping, poppin a pod. Všetky techniky sa vyznačujú dynamickými, často akrobatickými a fyzicky náročnými pohybmi. Ich prevádzanie však poskytuje veľa zábavy a radosti z pohybu.

MTV

Zmes tanečných štýlov ako sú jazz, funk hiphop a ďalšie, inšpirované modernou hudbou a aktuálnymi trendami v tanečnej sfére. Svoje uplatnenie nachádza hlavne v komerčnej oblasti, ako sú videoklipy, TV shows... Zameriava sa na prezentáciu, tanečný performing a osobitý štýl interpreta.

LYRICAL JAZZ

Lyrical jazz je zameraný na emóciu a tanečnú techniku. Vychádza sa z rôznych tanečných techník ako je  technika M. Graham alebo  J. Limóna, ale predovšetkým z jazzového tanca, fúzuje aj s contemporary, čo je abstraktný, súčasný tanec, kde sa stierajú mantinely medzi štýlmi azda najviac.. Pohybovo  sa snaží vystihnúť vnútorný svet tanečníka, jeho momentálny stav, náladu, emočné prežívanie...

HEELS

je otvorená hodina,  zameraná na  techniku tanca na  vyšších opätkoch a pocitoch z toho prameniacich. Venuje sa najmä uceleným tanečným  variáciám, sexi chôdzi s  rôznymi detailmi  (pózy, dynamika, výraz, koordinácia, ladnosť....). Kladie dôraz na  ženskosť, dodá sebavedomie a príjemnú eleganciu so štipkou sexappealu. Heels Choreo je vhodná pre tanečníkov, ale aj amatérov, ktorí si majú chuť jednoducho zatancovať alebo zvýšiť kvalitu svojho “performingu” na opätkoch. Stačí to cítiť. Táto hodina nie je "gender based" (len pre jedno pohlavie) a môžete prísť aj bez opätkov.

COMMERCIAL

Pojem populárny najmä v zahraničí, ide o novodobý tanečný  štýl, ktorý je určený všetkým vekovým kategóriám. Je to veľmi expresívna podoba tanca -  zmes jazzu, hip-hopu,  ale aj latinskoamerického tanca a veľmi populárneho  reggeatonu a  dancehalla . Čerpá a inšpiruje sa aj z vystúpení, show a videoklipov. Skvalitní aj techniku, línie a expresivitu tanečníka, prináša radosť a uvoľnenie pri skvelej hudbe...

CONTEMPORARY

je moderný, súčasný tanec prepájajúci rôzne tanečné techniky a štýly, využíva aj pravidlá a prvky klasického baletu, aj improvizáciu, floorwork a contact-release, prvky charakteristické pro moderný tanec. Tento tanečný štýl pracuje so zmenami  rytmu, rýchlosti a smere, stavia na práci s ťažiskom a jeho posunom mimo os, zahŕňa aj prvky iných tanečných kultúr. Contemprary vychádza z prirodzených pohybov tela, je na každom tanečníkovi, aby sa nechal viesť hudbou a do tanca vložil kus seba.

BODYFORMING DANCE

Prináša  súbor cvičení, ktoré kombinuje tanec, fitnes aj piltesu, čím poskytuje komplexný program pre ženy, ktoré chcú byť zdravé, ženské a očarujúce bez trenažérov, činiek a stereotypu. Naopak, zábava, dobrá hudba a stále nové inšpiratívne prvky Vás nabudia k lepšiemu výkonu a zážitku z pohybu.

Tanec je zábavný, príťažlivý a najmä veľmi účinný pri spaľovaní tukov. Do určitej mieri formuje aj postavu, každá žena  môže dosiahnuť elegantnú a štíhlu fyziognómiu. Prostredníctvom moderného sexy tanca a fitness pohybov s ľahkosťou vyformuje kritické ženské partie, zlepší svalový tonus, flexibilitu, koordináciu pohybov, tým aj pocit sebavedomia a pohody.