Súťažné skupiny sú určené pre talentované deti a mládež, ktoré sa chcú tancu venovať intenzívne a radi súťažia. Nových členov prijímame na základe úspešne absolvovaného konkurzu, ktorý prebieha vždy v júni, ale je možné ho absolvovať aj v inom termíne individuálne po dohode s riaditeľkou školy. Tréningy sú 3x do týždňa /technika moderného, jazzového tanca a balet/, doplnkovo gymnastika, tanečná jóga a hip – hop. Určené víkendy patria nácvikom choreografií. Súčasťou prípravy je aj letné sústredenie, okrem súťaží absolvujeme množstvo rôznych vystúpení, akcií, workshopov, divadelných projektov, festivalov, dobročinných ale aj komerčných aktivít...

 

1. MINI 4-6 r. LIENKY
2. Detská veková kategória (DVK) 6-8 r. JAHÔDKY
3. Detská veková kategória (DVK) 9-11 r. SMAJLÍCI
4. Detská veková kategória (DVK) 11-12 r. ELLEVES
5. Juniorská veková kategória (JVK) 12-13 r. TEENS
6. Juniorská veková kategória (JVK) 13-15 r. JUMPERS
7. Hlavná veková kategória (HVK) od 15r. ELLEMENTS
 • Informácie na sarka.ondrisova@elledanse.sk alebo na +421 905 144 580
 • Stiahnite si prihlášku tu, vyplnenú a podpísanú ju treba priniesť na prvú lekciu, spolu s potvrdením o úhrade
 • Mesačný členský príspevok je viď nižšie úhrada prevodom na účet oz elledanse: IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245 Tatra Banka do poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť meno/priezvisko ,názov skupiny a obdobie za ktoré platíte členský príspevok / napr. Jožko Mrkva, Teens, 1-2/18/
  SÚŤAŽNÉ SKUPINY
  VEKOVÁ KATEGÓRIA SUMA ZA MESIAC (školský rok)
  MINI
  Lienky 45 €
  DVK (detská veková kategória)
  Jahôdky 50 €
  Smajlíci 60 €
  Elleves 60 €
  JVK (juniorská veková kategória)
  Teens 60 €
  Jumpers 60 €
  HVK (hlavná veková kategória)
  Ellements 60 €
  súťažné skupiny poplatok v mesiacoch júl, august polovica členského príspevku