Súťažné skupiny sú určené pre talentované deti a mládež, ktoré sa chcú tancu venovať intenzívne a radi súťažia. Nových členov prijímame na základe úspešne absolvovaného konkurzu, ktorý prebieha vždy v júni, ale je možné ho absolvovať aj v inom termíne individuálne po dohode s riaditeľkou školy. Tréningy sú 3x do týždňa /technika moderného, jazzového tanca a balet/, doplnkovo gymnastika, tanečná jóga a hip – hop. Určené víkendy patria nácvikom choreografií. Súčasťou prípravy je aj letné sústredenie, okrem súťaží absolvujeme množstvo rôznych vystúpení, akcií, workshopov, divadelných projektov, festivalov, dobročinných ale aj komerčných aktivít...

ROZVRH

Tanečná sála Kalinčiaková Veľká telocvičňa Veľká sála VG Malá sála VG
PONDELOK Jahôdky 16:00
Miška J   17:15
Jumpers 16:45
Hanka     18:15
Teens               15:45
Tinka               17:15
Lienky      17:00
Danielka  18:00
Ellements 18:15
Hanka       19:45
Elleves             17:15
Tinka               19:15
UTOROK


Elleves     16:00
Hanka      17:30
Ellements        16:45
Miška               18:45
  Smajlíci   17:30
Hanka      19:00
 
   
STREDA Smajlíci   15:30
Matúš       17:00
Jumpers          15:30
Miška               17:30
Jahôdky   17:00
Miška K   18:15
Teens                17:30
Miška/Laura   19:30
ŠTVRTOK
Jahôdky    17:00
Naty          18:15
Jumpers    16:30
Biba            18:00
Elleves              16:00
Matúš               17:30
Teens         18:15
Naty            19:45
Ellements  18:00
Matúš         19:30
Lienky              17:45
Miška                19.00
PIATOK Smajlíci            16:00
Tinka                18:00
Lienky     16:45
Naty         18:00

 

 

1. MINI 4-6 r. LIENKY
2. Detská veková kategória (DVK) 6-8 r. JAHÔDKY
3. Detská veková kategória (DVK) 9-11 r. SMAJLÍCI
4. Detská veková kategória (DVK) 11-12 r. ELLEVES
5. Juniorská veková kategória (JVK) 12-13 r. TEENS
6. Juniorská veková kategória (JVK) 13-15 r. JUMPERS
7. Hlavná veková kategória (HVK) od 15r. ELLEMENTS
 • Informácie na sarka.ondrisova@elledanse.sk alebo na +421 905 144 580
 • Stiahnite si prihlášku tu, vyplnenú a podpísanú ju treba priniesť na prvú lekciu, spolu s potvrdením o úhrade
 • Mesačný členský príspevok je viď nižšie úhrada prevodom na účet oz elledanse: IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245 Tatra Banka do poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť meno/priezvisko ,názov skupiny a obdobie za ktoré platíte členský príspevok / napr. Jožko Mrkva, Teens, 1-2/18/
  SÚŤAŽNÉ SKUPINY
  VEKOVÁ KATEGÓRIA SUMA ZA MESIAC (školský rok)
  MINI
  Lienky 45 €
  DVK (detská veková kategória)
  Jahôdky 50 €
  Smajlíci 60 €
  Elleves 60 €
  JVK (juniorská veková kategória)
  Teens 60 €
  Jumpers 60 €
  HVK (hlavná veková kategória)
  Ellements 60 €
  súťažné skupiny poplatok v mesiacoch júl, august polovica členského príspevku