Súťažné skupiny sú určené pre talentované deti a mládež, ktoré sa chcú tancu venovať intenzívne a radi súťažia. Nových členov prijímame na základe úspešne absolvovaného konkurzu, ktorý prebieha vždy v júni, ale je možné ho absolvovať aj v inom termíne individuálne po dohode s riaditeľkou školy. Tréningy sú 3x do týždňa /technika moderného, jazzového tanca a balet/, doplnkovo gymnastika, tanečná jóga a hip – hop. Určené víkendy patria nácvikom choreografií. Súčasťou prípravy je aj letné sústredenie, okrem súťaží absolvujeme množstvo rôznych vystúpení, akcií, workshopov, divadelných projektov, festivalov, dobročinných ale aj komerčných aktivít...

Rozpis tréningov podľa skupín : 

Názov skupiny  Vek. kategória   Deň Čas od   Čas do 
VČIELKY mini 4 - 5  pondelok  17,00 18,00
    štvrtok  17,00 18,00
JAHÔDKY  DVK 9 - 11 utorok   16,00 17,30
    streda  17,00 18,30
    piatok  16,00 17,30
 SMAJLÍCI  DVK 10 - 12  pondelok   17,00  18,30
 streda   16,00   17,45
 štvrtok   16,45  18,15
ELLEVES JVK 12 - 14 pondelok  15,30 17,00
utorok  16,00 17,30
štvrtok  15,45 17,25
TEENS JVK - 12 - 14 pondelok  17,00 18,30
streda  17,45 19,30
štvrtok 15,30 17,00
JUMPERS HVK 15 + pondelok  18,30 20,00
streda  18,30 20,00
štvrtok  17,25 19,45
ELLEMENTS HVK 15+ pondelok  18,30 20,00
utorok 18,30 20,00
štvrtok  17,25 20,00

Zmena v rozvrhu vyhradená.

Rozpis vekových kategórií súťažných skupín :

1. Veková kategória MINI 4 - 5 r. VČIELKY
2. Detská veková kategória (DVK) 9 - 11 r. JAHÔDKY
3. Detská veková kategória (DVK) 10- 12 r. SMAJLÍCI
4. Juniorská veková kategória (JVK) 12 - 14 r. ELLEVES
5. Juniorská veková kategória (JVK) 12 - 14 r. TEENS
6. Hlavná veková kategória (HVK) 15 + r. JUMPERS
7. Hlavná veková kategória (HVK) 15 + r. ELLEMENTS
  • Informácie na sarka.ondrisova@elledanse.sk alebo na +421 905 144 580
  • Stiahnite si prihlášku tu, vyplnenú a podpísanú ju treba priniesť na prvú lekciu, spolu s potvrdením o úhrade
  • Mesačný členský príspevok je viď nižšie úhrada prevodom na účet oz elledanse: IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245 Tatra Banka do poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť meno/priezvisko ,názov skupiny a obdobie za ktoré platíte členský príspevok / napr. Jožko Mrkva, Teens, 1-2/18/ 
ŠKOLNÉ SÚŤAŽNÉ SKUPINY
VEKOVÁ KATEGÓRIA SUMA ZA MESIAC (školský rok)
MINI
Včielky 35 €
DVK (detská veková kategória)
Jahôdky 50 €
Smajlíci 60 €
JVK (juniorská veková kategória)
Elleves 60 €
Teens 60 €
HVK (hlavná veková kategória)
Jumpers 60 €
Ellements 60 €
súťažné skupiny :poplatok v mesiacoch júl, august polovica členského príspevku