KDE NÁS NÁJDETE

  • Vyberte si pobočku, v rozhvrhu si nájdite vyhovujúci kurz.
  • Informujte sa o voľnom mieste v kurze na skola@elledanse.sk alebo telefonicky na +421 907 835877
  • Stiahnite si prihlášku tu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba priniesť na 1. lekciu spolu s potvrdením o úhrade kurzu;
  • Platba - mesačný členský príspevok je treba uhradiť prevodom na účet oz elledanse, Tatra banka
    IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245, do poznámky pre prijímateľa je treba uviesť:
    meno/priezvisko, kurz, obdobie (napr. Jožko Mrkvička, Jahôdky, 03/2016)
                   MESAČNÉ ČLENSKÉ POPLATKY
VEKOVÁ KATEGÓRIA POČET LEKCIÍ V TÝŽDNI SUMA ZA MESIAC
Deti 3 - 6 rokov (MŠ) 1 krát 27 €
2 krát 34 €
Deti 6 - 15 rokov (ZŠ) 2 krát 40 €
Lekcie dospelí 1 krát 30 €
2 krát 40 €
Jednorázový vstup dieťa 8 €
Jednorázový vstup dospelí 10 €