KDE NÁS NÁJDETE

 • Vyberte si pobočku, v rozhvrhu si nájdite vyhovujúci kurz.
 • Informujte sa o voľnom mieste v kurze na skola@elledanse.sk alebo telefonicky na +421 918 940 114
 • Stiahnite si prihlášku tu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba priniesť na 1. lekciu spolu s potvrdením o úhrade kurzu;
 • Platba - mesačný členský príspevok je treba uhradiť prevodom na účet oz elledanse, Tatra banka
  IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245, do poznámky pre prijímateľa je treba uviesť:
  meno/priezvisko, kurz, obdobie (napr. Jožko Mrkvička, Jahôdky, 03/2016)

                     MESAČNÉ ČLENSKÉ POPLATKY
  VEKOVÁ KATEGÓRIA POČET LEKCIÍ V TÝŽDNI SUMA ZA MESIAC
  Deti 3 - 6 rokov (MŠ) 1 krát 30 €
  2 krát 40 €
  Deti 6 - 15 rokov (ZŠ) 2 krát 45 €
  Lekcie dospelí 1 krát 30 €
  2 krát 40 €
  Jednorázový vstup dieťa 8 €
  Jednorázový vstup dospelí 10 €