TEST

VYBERTE SI

  • Nájdite si v rozvrhu skupinu podľa veku
  • Informujte sa o voľnom mieste v kurze na skola@elledanse.sk alebo telefonicky na +421 907 835877
  • Stiahnite si prihlášku tu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba priniesť na 1. lekciu spolu s potvrdením o úhrade kurzu;
  • Platba - mesačný členský príspevok je treba uhradiť prevodom na účet oz elledanse, Tatra banka
    IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245, do poznámky pre prijímateľa je treba uviesť:
    meno/priezvisko, kurz, obdobie (napr. Jožko Mrkvička, Jahôdky, 03/2016)

Členské príspevky 2018-2019


Platný od 1.9.2018